Text Box: Rudeška cesta 160c
HR-10000 Zagreb
Hrvatska
Tel +385 1 3866 431
Fax +385 1 3865 709
ured@helman-jukic.com

Arhitektonski studio Helman & Jukić investitorima nudi punu arhitektonsku uslugu, projektiramo i nadziremo izvođenje različitih vrsta građevina, interijera, preko tehničkog savjetovanja i BIM koordinacije do stručnog nadzora građenja.

Architectural studio Helman & Jukić offers full range of architectural services, from design of buildings, interior design, through technical advising, BIM coordination and construction supervision.

 

 

 

 

 

Arhitektonski studio Helman i Jukić d.o.o. za projektiranje, Zagreb, Rudeška cesta 160c

Osnovan rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-17/29441-6, MBS 081113818, MB 04774299

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Tea Helman Jukić i Hrvoje Jukić

Žiro račun: HR87 2360000 1102631948 kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb